Historia

Klubben bildades den 9 november 1971, då ledamöterna i HSKT:s orienteringssektion
tillsammans med några andra orienterare på dåvarande Kvarnvingens kafé beslutade
att lämna sektionen och bilda en specialklubb. Interrimsstyrelsen bestod av Lennart Förare, Lennart Planting, Åke Perhult, Henry Hedlund,
Matti Kenttä och Nils Johansson. Ragnar Persson och Ove Attefall valdes till valberedning.
I den första årsmötesvalda styrelsen ingick L Förare, ordf., M Kenttä, Å Perhult, L Planting,
K-G Engström, Ove Attefall och Nils Johansson. Suppleanter blev H Hedlund, Erik Anjou,
och Jan Johansson. Revisor blev Gunnar Rannestig och Nils Sandqvist.Styrelserna har alltså skiftat genom åren men vi har hittills bara haft fyra ordföranden. Lennart Förare var ordförande till och med 1981, då han anställdes som kanslist i klubben. Åke Perhult övertog klubban följande år, men så blev hans arbete flyttat till Stockholm varför Nils Johansson blev ordförande 1983 – 1989, då Gösta Klippmark tillträdde.

Klubben fick en ekonomiskt lyckad start då vi fick uppgifter i samband med inspelningarna
av Någonstans i Sverige respektive De tre från Haparanda. Den grundplåten har vi förvaltat genom energiskt arbete och sparsamhet och är idag, relativt sett, en ekonomiskt stark förening. I detta sammanhang får vi inte heller glömma att Haparanda Kommun, förutom sedvanliga bidrag till föreningsverksamheten, också haft förståelse för att vår idrottsplats – skogen – kräver kartering för att vi ska kunna utöva vår sport och frikostigt stöttat kartframställningen.

Tävlingsmässigt inföll vår storhetstid under 70 – talet då framförallt systrarna Karin och Monica Förare, Eva och Berit Kenttä samt Eva Rannestig var våra framgångsrikaste orienterare. Det har för övrigt varit våra ungdomar som varit framgångsrika, bortsett från de år Väinö Henriksson tävlade för klubben.
Han kunde väl knappast kallas ungdom annat än till själ och fysisk förmåga.
Under 80 – talet skulle man heta Erik; då var Erik Lauri och Erik Johansson våra framgångsrika ungdomar liksom i slutet av decenniet Kim Heilala. Nittitalet har bröderna Parviainen, Johan Klippmark.

Våra största framgångar har vi firat som tävlingsarrangörer och förutom åren 81 och 85 och 04 har vi arrangerat minst en nordisk tävling om året. Däri inte inräknat sådana extra arrangemang som DM för finska Lappland, KM för grannföreningar i östra Norrbotten och Finland etc. 1998 arrangerades DM, 2003 Barentsmästerskapen, 2008 DM-Lång samt stafett.

Klubben har även duktiga banläggare, som i DM i banläggning alltid haft topplaceringar om inte alltid första platsen. Lennart Förare och Nils Johansson var dessutom under några år representerade i NOF:s styrelse, den förre som kassör, den senare som utbildningsledare och under två år som ordförande.

Klubben har, förutom tävlingsverksamheten, på olika sätt försökt stärka den sociala samvaron och vi-känslan inom klubben. Vårt emblem skapat av Åke Perhult, är en del i detta liksom medlemstidningen, HOK-bladet. Andra inslag i detta är klubbaftnar samt den årliga samlingen kring majbrasan vid vår klubbstuga, en gammal militärbarack som vi fick tillgång till och byggde om och rustade i början av 70-talet.

En annan årligen återkommande begivenhet är säsongsavslutningen, numera i form av lottad budkavle i tvåmannalag.

Lennart Förare var eldsjälen som startade klubben och under flera år ledde den som ordförande och sedan som kanslist. Hans arbete kan inte nog uppskattas av oss som i dag är hans arvtagare. Lennart har avgått med pension.Och vi saknar den kraft han var – Lennart var inte bara kanslist utan också vår kartritare, banläggare och tävlingsledare. Men han hann också med att lära oss andra vad arbetet i en klubb innebär och han lade grunden som vi nu fortsätter att bygga på. Dagens styrelse med Gösta Klippmark som ordförande, Harry Andersson som duktig och ekonomisk kassör samt övriga ledamöter, har alla skolats av Lennart. Detta sagt, bör det påpekas, att alla utan namns nämnande, i styrelsen såväl som många av våra medlemmar alltid ställer upp i klubbarbetet liksom vid våra tävlingsarrangemang.