Kansliet

HOK:s kansli är en före detta tullbevakningstuga och belägen vid Torneälvens strand några hundra meter uppströms älvmynningen.

Stugan står således endast ett stenkast från den svensk-finska gränsen och till höger i bild syns järnvägsbron över till Finland.

Stugan ägdes tidigare av Haparanda Kommun och utsattes 1990 för svåra skador orsakade av en svår och problematisk islossningen. Med anledning av alla skador ville kommunen riva stugan men HOK lyckades övertala de styrande i kommunen att sälja stugan till HOK för 1 Kr. Stugan har sedan dess vårdats ömt av klubben och i dag har vi ett trevligt och ändamålsenligt kansli vid älvstranden.