Kompass

Kompassen är ytterst viktig att ha med sig när man orienterar. Utan det här hjälpmedlet blir det svårt att lista ut på vilket håll man står. Om man exempelvis når en stor väg kanske man ser på kartan att man ska gå längs denne väg. Men åt vilket håll? Det är här kompassen kommer väl tillhands för att man enkelt ska kunna ta reda på åt vilket håll man står vänd.

Hur ska man då gå tillväga för att avläsa kompassen? Först av allt kan det vara bra att veta att norr, söder, öst och väst alltid är utritade på orienteringskartan, vilket görs för att man ska veta vilket håll man bör hålla kartan. När det väl kommer till att använda kompassen ska du därför låta spetsen på kartans kompass komma på den position som du nu befinner dig i, och sedan se till så att riktningspilen pekar mot den plats där kontrollen är. Därefter ska du se till så att riktningspilen på kartan och kompassen pekar precis framför dig. Vänd dig om tills kartans norr och kompassens norr står åt samma håll. Då kan du vara säker på att dit du ska ligger framför dig.

Det kan låta en aning komplicerat, men när man väl kommer ut i skogen och använder sig av kompassen märker man snart att det inte är några större svårigheter. Det finns dock mer än en kompass att välja mellan, trots att de båda fungerar på samma vis. I slutändan handlar det mest om vad man anser är mest bekvämt, då den enda skillnaden mellan kompasserna är att man fäster en av dem runt handleden och den andra runt ett

finger. När man väl har lärt sig hur man avläser en kompass och orienteringskarta kommer man att se hur orienteringen inte är så komplicerad som man först trodde.