Orienteringstecken

När det kommer till orientering är det mesta självförklarande, men just orienteringstecken är någonting som man själv är i behov av att lära in. Ibland är

orienteringstecknen förklarade på den orienteringskarta som man får, men andra gånger är man förväntad att kunna dessa utantill. Om man då inte har någon tidigare kunskap kring att avläsa orienteringstecken kan det försvåra aktiviteten rejält och göra en rolig stund till en förvirrad röra.

När man avläser en orienteringskarta finns vissa landmärken utsatta som är till för att enkelgöra orienteringen. Att veta var vissa sjöar, stigar och stenhögar leder på kartan kan göra det mycket enklare att följa anvisningarna och ta sig dit. Kanske står man vid en stor väg och inte vet var man ska gå härnäst. Om man i detta fall vet hur de stora vägarna ser ut på kartan kan det leda en åt rätt håll.

Då kommer vi fram till frågan: Hur ser de olika orienteringstecknen ut? Med tanke på hur många som finns kan vi inte gå igenom alla, men nedan listar vi ett par av de vanligaste landmärkena som är bra att kunna och ta hänsyn till innan man ger sig av på orienteringen.

1. En vanlig skog visas på kartan genom en vit symbol som omges av en svart yttre linje.

2. Öppen mark visas på kartan genom en helt beige symbol.

3. En tät skog visas på kartan genom en helt grön symbol.

4. Tomtmark visas på kartan genom en helt brun symbol.

5. En sjö visas på kartan genom en blå symbol som omges av en svart yttre linje.

6. En kontroll visas på kartan genom en rosa cirkel som inte är ifylld.

7. Ett hus eller byggnad visas på kartan genom en ett rektangulärt eller kvadratiskt svart block.

8. En sten visas på kartan genom en svart prick.