Orienteringstips att dra nytta av

I de flesta fall kan man räkna med att de grundläggande reglerna är nog för att klara av orienteringen på ett galant vis. Det vill säga bemästra konsten att avläsa en karta och kompass så bra som möjligt. Det finns dock ett par tips som kan hjälpa en på traven och se till så att man hinner i mål med stor marginal.

1. Det första som är värt att ha i åtanke är planering. Många tar en snabb titt på kartan, ser att en sten som de känner igen ligger en bit framåt, springer dit, stannar och tittar på kartan igen. Det tar ganska mycket extra tid om man konstant måste stanna upp för att försöka hitta sig själv på kartan igen. Istället kan man planera i förväg att man exempelvis ska ta sig fram till stenen, sedan röra sig åt höger där man finner ett staket. Slutligen följer man staketet tills man når en bäck, och så vidare. Kort och gått att planera sin rutt innan man börjar springa.

2. Om man korsar skogen för att komma fram till kontrollen snabbare finns det en risk för att man tappar bort sig eller hamnar i ett skogsområde där det är svårt att komma fram. Kanske växer träden tätt, taggbuskarna är höga och marken sumpig. För att förhindra svårigheter är det bäst att alltid följa en stig eller väg för att minska risken för att tappa bort sig. Att gena är inte alltid en genväg.

3. Ta inte kompassen eller kartan för givet. Se till så att kartan alltid är riktad åt rätt håll. Om man tvingas svänga vänster ska man därför se till så att kartan inte vrids åt fel håll när man svänger.