Riekkola 30/6

By | May 7, 2017

Tisdagen den 30/6 trotsade 34 envisa & tålmodiga orienterare värmen & myggen i Riekkola. De nyblivna banläggarna David Pessa & Elis Franzén får vara nöjda med antalet deltagare. Segrarna blev följande: Jens Westin på Korta banan. Sven-Gustav Huhta på Mellan banan. Mariana Jussila på Mellan2 samt Johan Klippmark på Långa banan.                                             

Korta 

1. Jens Westin                                            SIF                 22.26
2. Elias Pessa                                             HOK               24.49
3.Evelina Regina                                          S-2000            25.48 
Kai Virtanen ALPI                                  Utan Tid
                                            

Mellan

1. Solbritt Innala                                          SIF
1. Sven-Gustav Huhta                                  SIF                 40.08
2. Åke Saloniemi                                         SKG               44.17
3. Keijo Hyvärinen                                        HOK               47.36
4. Jakob Pessa                                           HOK               48.45
5. Ann-Sofi Pessa                                       HOK               54.24
6. Ove Attefall                                              HOK               58.04
7. Hans Rahkola                                         HOK               61.48
8. Siri Isaksson                                           SOK               65.27
9. Ina Westin                                              SIF                 76.05                      
2 Löpare har brutit
                
                            
Mellan2
 

1. Mariana Jussila                                       HOK               49.55
2.Tuula Aho                                                ALPI               53.49
3. Gösta Klippmark                                     HOK               63.11
4. Esbjörn Nyström                                     SIF                 64.08
5. Esa Vanninen                                         ALPI               65.39
6. Lars-Peter Isaksson                                 SOK               65.41
7. Karl-Erik Nyström                                    SIF                 68.11                      
2 Löpare har brutit
                                            

Långa

1. Johan Klippmark                                      HOK               56.48
2. Roger Westin                                          SIF                 70.37
3. Jan Lindelöf                                             SIF                 72.35
4. Jyrki Pessa                                             HOK               75.06
5. Arto Vesatano                                         HU-46             77.53
6. Markus Lahtinen                                     ALPI              121.53                      
2 Löpare har brutit