Orientering i skolan

I dagsläget anses orientering vara en viktig del av gymnastiken och friluftslivet i skolan. Att vara medveten om reglerna kring orientering, hur man avläser kartor och hur man tar sig från punkt A till punkt B är viktiga färdigheter att ta med sig i resten av livet. Det handlar om så många olika punkter som uppfylls gällande kommunikation, samarbete, problemlösningar, kritiskt tänkande, lokalsinne och kondition. Nedan kan du punktvis se lite mer djupgående hur orientering på skolnivå gynnar eleverna.

* Kommunikation och samarbete – Det är sällan som skolorna låter en gå själv, och man orienterar vanligtvis i grupper om två till fyra personer. Det krävs här att man tydligt kommunicerar med varandra för att komma fram till ett beslut gällande åt vilket håll man ska gå härnäst. Det är viktigt att man jobbar tillsammans och kommer överens för att lyckas med uppgiften.

* Problemlösning och kritiskt tänkande – Genom att avläsa kompassen och kartan som man har framför sig lyckas man urskilja de olika stigarna, bäckarna, stenarna och liknande landmärken från varandra för att finna den rätta vägen. Åt vilket håll ligger norr? Var befinner vi oss på kartan och vad kan vi få reda på utifrån detta? Orientering är hjärngympa som eleverna verkligen uppskattar.

* Lokalsinne – Att komma ihåg vart man har kommit ifrån, var man har varit och vart man är på väg underlättar självklart för att ta sig till de olika kontrollerna. Genom att utöva orientering tränar man även upp sitt lokalsinne och kan se den stora helheten på kartan. Att lokalisera var man befinner sig, var man har varit och vart man är på väg är en stor del av orientering.

* Kondition – Den här punkten talar egentligen för sig själv. För att orienteringen ska bli roligare gör många skolor aktiviteten till lite av en tävling. Att vandra genom skogen är redan relativt tröttsamt, men att jogga för att komma i mål först är motion på en helt annan nivå. Eleverna är så upptagna med den spännande orienteringen att de knappt märker hur mycket träning de får. Allt som allt är orientering en fantastisk aktivitet för både kropp och själ, samt någonting som många elever verkligen ser framemot.