Orienteringskarta

Det viktigaste verktyget och hjälpmedlet för att hitta rätt när man orienterar är utan tvekan orienteringskartan. Utan denne har man ingen som helst aning om var man är, vart man är på väg eller var kontrollerna ligger belägna. Den terräng som man omges av är utritad på kartan, där ens startpunkt och mål specificeras. Vi ska tala mer om specifika tecken nedan, men vi kan lite snabbt nämna att tecken för vissa landmärken är

utritade på kartan för att göra det enklare att navigera. Det här kan vara stigar, vägar, sjöar, öppna marker och mycket mer.

Kartorna kan dock självfallet inte vara lika stora som den terräng som visas, och det kommer säkerligen inte som en överraskning att de har skalats ner. Vanligtvis är 15 meter i verkligheten 1 millimeter på kartan, vilket betyder att skalan ligger på 1:15 000. Det här beror dock på vem det är som ska utläsa kartan. Under tävlingar kan det se annorlunda ut, och även för äldre individerna som orienterar kan kartorna variera för att synas bättre.

På kartorna framstår det dessutom nästan alltid åt vilket håll man kan finna norr, söder, öst och väst. Det är här kompassen kommer till nytta. Tack vare denne mackapär kan man vara säker på att man rör sig åt rätt väderstreck så att man följer kartan åt rätt håll.